Ara
Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Vizyon

06.10.2021 13:19

“ Engellilerin İnsana Yaraşır Şekilde Yaşamalarını Temin ve Tesis Etmek” tir.

Hızlı Erişim