Ara
Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Misyon

06.10.2021 13:19

- Bilimsel bilginin üretilmesi, yaygınlaştırılması ve ulaşılabilirliğin sağlanması,

- Örgütlülüğün ve katılımcılığın güçlendirilmesi,

- Karar alma süreçlerinde söz sahibi olmak için kendi öncelik alanları içinde savunuculuk, kampanya, eğitim ve lobi çalışmaları yürütmektir. 

Hızlı Erişim